Rodbehandling

​En rodbehandling er nødvendig for at bevare tanden, hvis der er gået betændelse i nerven, eller hvis den er død.

Hvis bakterier når ind til nerven i en tand, eksempelvis gennem ubehandlede huller, kan der gå betændelse i tandroden. Når først bakterierne er kommet ind, kan de hurtigt sprede sig til hele tanden. Hvis de når til rodspidsen (den nederste del af tanden), dør tanden og bliver svækket og misfarvet. Herefter har bakterierne adgang til blodbanen, og infektionen kan sprede sig til resten af kroppen, hvilket kan føre til alvorlige komplikationer. Det er derfor vigtigt at få rodbehandlet tanden så hurtigt som muligt, både for at rede tanden, men også for at sikre at resten af kroppen ikke bliver syg.

Nervebetændelse behandles ved en rodbehandling, der grundlæggende set går ud på at fjerne den beskadigede nerve og rense tanden for bakterier, og herefter fylde tanden med et plastisk rodfyldningsmateriale (guttaperka), så bakterier ikke kan trænge ind i tanden efterfølgende. Hvis infektionen har spredt sig, kan det være nødvendigt at supplere med antibiotika, for at få bakterierne helt ud af systemet.

I nogle tilfælde forløber rodbehandlingen sig over mere end et besøg, ved særlige rodforhold eller betændelse. Da en rodbehandlet tand er svækket, bør den senere forsynes med en stift og/eller opbygning, inden den får en omsluttende, forstærkende tandkrone.

Går man rundt med en rodbehandlet tand uden krone er der større risiko for at tanden flækker, da den tørrer ud med tiden og bliver mere skrøbelig.

Vi gør omfattende brug af den nyeste teknologi i vores behandlinger, som gør vores behandlinger mere præcise og nænsomme. Vi bruger kofferdam (gummiafdækning omkring tanden), og vi supplerer behandlingen med laserterapi, der desinficerer rodkanalerne, så behandlingen hurtigere kan afsluttes. Derfor kan vi behandle nænsomt og smertefrit.

Book tid

Kontakt os